fakd
06.04.2021

FaKDs årsmøde udskydes til efteråret 2021 

Bestyrelsen har truffet beslutning om at udskyde årsmødet til efteråret 2021.

Som følge af det fortsat gældende forsamlingsforbud, genåbningsplanen og usikkerhederne omkring udviklingen af Covid-19 situationen, har bestyrelsen vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt at udskyde årsmødet. 

Vores årsmøde bygger særligt på vores fællesskab, at man mødes med diætister fra hele landet, både tidligere og nuværende kolleger, og har mulighed for at drøfte både stort og småt med hinanden.  

Det ønsker vi kan være en mulighed, og fastholder derfor at vores årsmøde afholdes fysisk. Derfor udskydes årsmødet.  

Ny dato følger.  

Påske Logo

Senfølger ved COVID-19

Sundhedsstyrelsen har udgivet anbefalinger til organisering af indsatsen for patienter med langvarige symptomer på Covid-19.
Rammeplan Nyreinsufficiens 2021

FaKD Rammeplan for nyreinsufficiens

Fjerde udgave af rammeplanen for diætetisk behandling af nyreinsufficiens er netop udgivet.
slik

Er din kvote opbrugt? 

DTU Fødevareinstituttet har regnet på, hvilke mad- og drikkevarer der indgår i råderummet til ’tomme kalorier’, og hvor mange af dem der højst er...
Se alle