Rammeplan Nyreinsufficiens 2021
06.04.2021

FaKD Rammeplan for nyreinsufficiens

Fjerde udgave af rammeplanen for diætetisk behandling af nyreinsufficiens er netop udgivet.

Kronisk nyresygdom er en tilstand, som skal håndteres i tæt samarbejde mellem patient og behandlere. Der er en række vigtige kostmæssige anbefalinger, der bør følges for at dæmpe sygdommens udvikling og reducere risikoen for komplikationer. Diætbehandling til nefrologiske patienter er kompliceret, og diætprincipperne skal altid tilpasses den enkelte person. Der er derfor brug for fælles fastsatte retningslinjer for diætbehandling af nyresygdom, som kliniske diætister i Danmark bør følge for at kvalitetssikre behandlingen.  

På landsplan er der kun få kliniske diætister, der arbejder med det nefrologiske speciale. De fleste kliniske diætister vil opleve at skulle diætbehandle patienter med nyresygdom uden at have særligt kendskab til eller erfaring med dette område. Der vil være patienter med diætkrævende nyresygdom i kommunalt regi, i ambulant regi på hospitaler samt indlagte patienter på almen medicinske og kirurgiske afdelinger. Med denne rammeplan vil vi sikre, at alle kliniske diætister i Danmark får indsigt i diætbehandling af nefrologiske patienter. 

Rammeplanen for diætetisk behandling af nyreinsufficiens er revideret af seks kliniske diætister med flere års nefrologisk erfaring fra nefrologiske sengeafsnit, ambulatorier og dialyseafsnit. Denne 4. reviderede udgave bygger på en systematisk litteratursøgning, hvor den fundne nyeste forskning kombineres med gældende praksis. Gældende praksis har været diskuteret imellem såvel forfatterne, som i ERFA-gruppen for ’kliniske diætister nefrologi’. Rammeplanens struktur er opbygget efter Nutrition Care Process modellen (NCP), og kan anvendes som et opslagsværktøj i forhold til diætbehandling af nyresygdom på specifikke stadier. Dermed er rammeplanen lettere tilgængelig, og mere brugbar for kliniske diætister uden specifikt kendskab til diætbehandling af nefrologiske patienter. 

Påske Logo

Senfølger ved COVID-19

Sundhedsstyrelsen har udgivet anbefalinger til organisering af indsatsen for patienter med langvarige symptomer på Covid-19.
fakd

FaKDs årsmøde udskydes til efteråret 2021 

Bestyrelsen har truffet beslutning om at udskyde årsmødet til efteråret 2021.
slik

Er din kvote opbrugt? 

DTU Fødevareinstituttet har regnet på, hvilke mad- og drikkevarer der indgår i råderummet til ’tomme kalorier’, og hvor mange af dem der højst er...
Se alle