fakd
09.12.2022

FaKD til møde med Praktiserende Lægers Organisation PLO

FaKDs formand Mette Theil og bestyrelsesmedlem Luise Persson Kopp har været til møde hos PLO's formand Jørgen Skadborg og direkt

Mette Theil satte diætisternes kompetencer i fokus - særligt med henblik på hvordan vi ved at diætister kan bidrage til at styrke almen praksis ift. tættere samarbejde. Luise Persson Kopp kender til de udfordringer og barrierer, der findes i hverdagen i det kommunale for diætister - og hvor samarbejdet med almen praksis i høj grad kan styrkes.

Vi ved, at borgerne bliver mere og mere multisyge og komplekse, så der er brug for kvalitet i kommunerne - og den kliniske diætist er vigtig for mange menneskers helbred

På trods af den stigende kompleksitet i borger-patientforløb, er der et gap i opgavefordelingen - særligt ved de komplekse forløb og udskrivelser - for hvem skal løfte den specialiserede ernæringsopgave?

Vi var - og er enige om, at et styrket samarbejde mellem diætister og almen praksis kan bidrage med et løft til ernæringsområdet i det kommunale, med et særligt fokus på at få flere diætister på spil i kommuner - også til de kliniske opgaver.