FaKD årsmøde 2022
11.09.2023

FaKD Generalforsamling 2023

Har du forslag til vedtægtsændringer, der skal behandles på generalforsamlingen?

Senest den 1. september 2023 skal forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde via post@diaetist.dk.

Ønsker du at stille op til bestyrelsen?

Senest d. 3. september 2023 skal opstillede til bestyrelsesvalg melde deres interesse til post@diaetist.dk.

Har du andre eventuelle forslag til generalforsamlingen?

Senest fredag d. 20. oktober skal eventuelle forslag være indsendt til bestyrelsen via post@diaetist.dk.

Alle medlemmer af FaKD informeres om opstillede kandidater fra 4 uger inden generalforsamlingen. Alle opstillede vil have mulighed for at begrunde deres kandidatur igennem FaKD’s kanaler fra 4 uger før generalforsamlingen. 

Valg til bestyrelsen foregår ved at hvert fremmødt medlem på generalforsamlingen kan stemme på 6 eller 7 af de opstillede kandidater afhængigt af antal opstillede. De 6/7 med flest stemmer er valgt til bestyrelsen. Ved stemmelighed mellem det sidste medlem til bestyrelsen (6. eller 7. flest stemmer) vil der være omvalg mellem disse. De opstillede må gerne stemme på sig selv.

OBS. Det er ikke muligt ved generalforsamlingen at stemme med fuldmagt(er). 

Indkaldelse til generalforsamlingen indeholdende dagsorden med angivelse af indkomne forslag udsendes senest d. 2. oktober 2023. 

Relevante informationer

Om bestyrelsen

Læs mere om bestyrelsen her.

FaKDs vedtægter

Du kan læse FaKD's vedtægter lige her.

FaKDs generalforsamlinger

Du kan finde informationer om tidligere generalforsamlinger mv. her.

FaKDs mission

 

  • FaKD arbejder for at fremme befolkningens sundhed
  • FaKD arbejder for evidensbaseret og rettidig ernæringsbehandling 
  • FaKD arbejder for at udvikle medlemmernes kompetenceniveau gennem efter- og videreuddannelse
  • FaKD fremmer og støtter evidensbaseret praksis

 

FaKDs vision

Faglighed

  • FaKD er det foretrukne faglige selskab for kliniske diætister
  • alle medlemmer har adgang til evidensbaseret viden

Fagpolitisk

  • FaKD repræsenteres i alle relevante arbejdsgrupper, interessegrupper og lignende fora
  • FaKD er den foretrukne ernæringsfaglige sparringspartner
  • Kliniske diætister involveres i alle ernæringsfaglige behandlingsopgaver i alle sektorer
  • Kliniske diætister får overenskomst med den offentlige sygesikring