Hospital

Ernæringsugen: Vær med til at sætte ernæringsrisiko på dagsordenen

I uge 44 holdes den nationale ernæringsuge: Ernæringsugen – Rigtig ernæring nytter. Kost og Ernæringsforbundet opfordrer alle medlemmer, som arbejder med borgere og patienter i ernæringsrisiko, til at være med.

Kost og Ernæringsforbundet er en del af ONCA-Danmark, der er initiativtager til ernæringsugen i Danmark.

ONCA-Danmark opfordrer alle, der arbejder på regionernes sygehuse og i kommunerne – eksempelvis på plejehjem og i hjemmeplejen, på bosteder, med rehabiliteringsindsatser og genoptræning, med madudbringning samt i 'almen praksis' og meget andet, til at være med til at skabe opmærksomhed omkring arbejdet med opspring og behandling af patienter og borgere i ernæringsrisiko.

Ernæringsugen – Rigtig ernæring nytter

Vi arbejder for, at 'ernæringsugen - rigtig ernæring nytter' kan præsentere alle områder af sygdomsrelateret underernæring og vil derfor invitere dig, din arbejdsplads, din afdeling eller måske hele din organisation til at bidrage med egne arrangementer og deltage i andres.

Tilmelding

Tilmeldingen til #ernæringsugen21 er endnu ikke åbnet, så hold øje med Kost og Ernæringsforbundets nyhedsbreve.

Forslag til aktiviteter

Her er nogle forslag til aktiviteter. Det kan også være meget andet - I ved bedst:

 • Smagsprøvninger af dysfagi-diæt for plejepersonale/byrådet/pårørende
 • Ekstra fokus på mellemmåltider
 • Målinger af ernæringsvurderinger/ernæringstilstand
 • Journalaudit
 • Fristevogne på afdelingen
 • Fællesspisninger
 • Temamøde/aften for pårørende
 • Rundvisninger i køkkenet
 • Status og opfølgning på vejninger
 • Aktiviteter for sondebrugere
 • Madlavningshold for småtspisende
 • Og meget, meget mere

 

FAKTA

ONCA står bag ernæringsugen

I Danmark organiseres ernæringsugen af Kost og Ernæringsforbundet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, DSKE, Lungeforeningen og FMF. Organisationerne står bag det danske initiativ ONCA-Danmark, der er inspireret af ONCA  – et lignende tiltag i andre lande.

Optimal Nutrition Care for All er et multistakeholder initiativ på tværs af Europa, som har til formål at støtte faglige samfund, foreninger og patientgrupper til at gennemføre screening for risiko for sygdomsrelateret underernæring og optimal ernæringspleje- og behandling gennem

 • Målinger (measure)
 • Uddannelse (educate)
 • Implementering (implement)
 • Indflydelse (influence)

Kampagnen støtter nationale faglige sammenslutninger, foreninger og patientgrupper i at gennemføre ernæringsrisikoscreening og optimal ernæringspleje i deres respektive lande. Kampagnen faciliteres af European Nutrition for Health Alliance (ENHA).

ENHA har udpeget en styringskomité til at lede initiativet gennem strategisk vejledning og engagement med partnere på nationalt plan. Styringskomitéen består af repræsentanter fra ESPEN, EUGMS, HOPE, EFAD, EGAN og MNI.

Viden og fag

Nye anbefalinger for tilbud til børn og voksne for livsstilsinterventioner ved svær overvægt

Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort deres anbefalinger for tilbud til børn og voksne i forhold til livsstilsinterventioner ved svær overvægt. F
Kost, ernæring og sundhed

Det mener vi: Vi giver næring til et sundere Danmark

Mad giver livsvigtig energi, er forudsætningen for, at vores børn udvikler sig, og giver livskvalitet for vore ældre. Den rette mad forebygger sygdomm
Sundhed og kost

Behandling og vejledning

Professionsbachelorer i ernæring og sundhed og kliniske diætister uddannes som de eneste faggrupper, i det etablerede uddannelsessystem, til at vareta
Se alle

Har du spørgsmål?

Kontakt

Vores åbningstider er mandag - onsdag fra kl. 8.30 - 15.00, torsdag 8.30 - 17.00. Fredag 8.30 - 13.30.

phone_callbackFå et opkald
Eller

phone31 63 66 00

mailpost@kost.dk

mail sikkermail@kost.dk