Ernæringsugen
11.11.2022

Ernæringssymposium i Ernæringsugen 44

Dansk Selskab for Klinisk Ernæring (DSKE) & Enheden for Diætister og Ernæringsforskning (EATEN) med ledende kliniske diætist Tina Munk i spidsen afholdt i sidste uge Ernæringssymposium i forbindelse med den landsdækkende Ernæringsuge (44).

Der var et flot fremmøde på over 60 mennesker - mest kliniske diætister, men også en del sygeplejersker og læger var mødt op til arrangementet, som havde særligt fokus underernæring under indlæggelsen og i overgangen mellem både forskellige afdelinger og imellem sektorer.  

Tatjana Hejgaard fra Sundhedsstyrelsen startede med at præsentere den nye vejledning om underernæring "Opsporing, behandling og opfølgning af borgere og patienter i ernæringsrisiko - vejledning til kommune, sygehus og almen praksis", som udkom i april i år. 

Klinisk diætist Helena Onsbæk og læge Martin Schultz - begge fra Herlev Hospital, fortalte derefter om, hvordan de arbejder med at få implementeret anbefalingerne fra vejledningen på en geriatrisk afdeling på Herlev Hospital - med udgangspunkt i et styrket tværfagligt samarbejde, som bl.a. indebærer at Helena nu er en fast og integreret del af personalegruppen på afdelingen. 

Helena fortalte desuden om Herlevs digitale a la carte koncept, hvor patienterne via en iPad selv kan sammensætte og bestille deres måltider og derudover kan både patienter og personale holde øje med om patienterne får dækket deres ernæringsbehov, med afsæt i hvad de spiser af det serverede. Et virkelig godt redskab for både patienter, plejepersonale og diætister på Herlev Hospital.

Når vi nu har evidensen, der tydeligt viser at det kan betale sig at investere i god ernæring både under og efter indlæggelsen - hvorfor tøver så mange hospitaler og kommuner så med at gennemføre denne investering?

Der var flere gode historier fra både Rigshospitalet og Ålborg Universitetshospital, der øgede fokus på underernæring og dårlig ernæringsstatus hos indlagte patienter. 

Derudover præsenterede Tina Munk stærk evidens for ernæringsbehandlingens effekt. Derfor kan man undres, hvorfor det til stadighed er en enorm udfordring.