Sundhed
Fagblad 6, 2020

Vær opmærksom på, at denne artikel er mere end to år gammel

Tekst: Jeannette Ulnits. Foto: Ritzau Scanpix 

Dyrt og i strid med loven at fyre gravid

Ligebehandling: De fleste arbejdsgivere ved, at man ikke slipper billigt fra at afskedige en gravid medarbejder. Det er i strid med loven om ligebehandling. Tine Carlsens chef forsøgte med bortforklaringer, men blev dømt til at betale 140.000 kr. i godtgørelse.

Ernæringsassistent Tine Carlsen var mere end glad, da hun i august 2018 blev indkaldt til en samtale til drømmejobbet. Der var bare lige det, at hun, dagen før samtalen fandt sted, opdagede, at hun var gravid. 

− Jeg var meget kvalificeret til det job, men timingen var ikke så god. Jeg ville rigtig gerne have både job og barn, men var kun få uger henne. Jeg vidste selvfølgelig, at hver fjerde graviditet ender i en spontan abort. Jeg var i tvivl om, hvad jeg skulle gøre, og bad derfor Kost & Ernæringsforbundet om et råd, forklarer hun. 

Forbundet oplyste Tine Carlsen om, at arbejdsgiver ikke har krav på at kende til graviditet før 7. graviditetsmåned. Da det kan være svært i praksis, fik hun det råd i hvert fald at vente med at fortælle det, til chefen kendte hende bedre.

Graviditet gav dårlig stemning

Tine Carlsen fik jobbet og en kontrakt på fuld tid med de sædvanlige tre måneders prøvetid. Den første måned gik fint, og hun fik meget ros for sit arbejde. Kemien mellem hende og arbejdsgiver var rigtig god, fortæller hun. Hun valgte derfor at lægge kortene på bordet noget tidligere, end hun behøvede.

− Da jeg var igennem 12. graviditetsuge, fortalte jeg det. Der var en god tone, og chefen sagde, at han satte pris på min ærlighed. Jeg var lettet og sendte min kæreste en sms om, at jeg nu havde fået det sagt.

Få dage efter samtalen blev hun imidlertid præsenteret for en ny kontrakt, som chefen ville have hende til at underskrive nu og her. Kontrakten var en sæsonansættelse frem til årets udgang. Den ville stille hende væsentlig dårligere, da hun, ud over at miste jobbet fire måneder senere, også ville få tre måneders karantæne i forhold til sin dagpengeret. Tine Carlsen sagde derfor nej til at underskrive kontrakten.

Herefter ændrede chefens tone sig mærkbart, og i løbet af få dage blev ernæringsassistenten underlagt en ubehagelig og konstant kritik af sit arbejde.

Fyret på grund af ordrenedgang

Det blev uudholdeligt at være der, så på forbundets anbefaling sygemeldte hun sig i september. Få dage efter fik hun en fyreseddel med tre måneders varsel. 

− Begrundelsen var ordrenedgang. Halvanden måned efter, at de havde ansat mig, var der pludselig ikke nok arbejde. Den medarbejder, der kørte ud med maden, blev officielt fyret samtidig, men han fortsatte med at arbejde der. Han er der stadig, så jeg vidste udmærket, at det skulle dække over, at chefen fyrede en gravid medarbejder, siger hun.     

Forbundet indkaldte arbejdsgiver til et forligsmøde. Normalt koster det ni måneders løn at afskedige en medarbejder på grund af graviditet. Men da Tine Carlsen havde været ansat i mindre end to måneder, anså forbundet seks måneders løn for at være en realistisk godtgørelse. 

Arbejdsgiver nægtede imidlertid at betale mere end tre måneders løn. Han fastholdt, at fyringen skyldtes ordrenedgang og medarbejderens manglende, faglige dygtighed.

Derfor tog forbundet sagen til Ligebehandlingsnævnet.

Bortforklaringer fejet af bordet

Da bevisbyrden fra begge sider skulle vurderes, påstod arbejdsgiver, at han først havde hørt om graviditeten efter, at han havde konstateret nogle økonomiske problemer i forretningen.

− Min tidligere chef rodede rundt i, at jeg ikke var dygtig nok, at der ikke var nok at lave, og at jeg først senere havde fortalt, at jeg var gravid. Men sms’en, som jeg sendte til min kæreste, om at vi havde talt om det, indgik blandt andet som bevisførelse.

Ulige behandling

Ligebehandlingsnævnet afgjorde i sommeren 2020, at afskedigelsen af Tine Carlsen var strid med loven om ligebehandling. Det kostede arbejdsgiver 140.000 kr., svarende til seks måneders løn.

− Det var en hård tid, og jeg havde ikke havde klaret den uden forbundets hjælp. Det er ærgerligt, at dele af faget mener, at det er ufint at blive gravid i et nyt job. Jeg ved ikke, hvordan vi skal kunne være i denne verden, hvis livsbegivenheder ikke må krydse arbejdslivet.

Havde min tidligere chef ageret anderledes, havde han i mig fået en faglig dygtig, loyal og stabil medarbejder mange år frem. 

Tine Carlsen er et opdigtet navn. Tines rigtige navn er kendt af redaktionen. Efter endt barsel er Tine i job igen.

Sagen kort:

  • Tine Carlsen bliver ansat i en privat smørrebrødsvirksomhed.
  • Efter en måned fortæller hun, at hun er gravid.
  • Kort efter bliver hun bedt om at underskrive en ny og tidsbegrænset kontrakt.
  • Hun nægter og bliver afskediget på grund af ordrenedgang.
  • Forbundet tager sagen til Ligebehandlingsnævnet, der afgør, at afskedigelsen er i strid med ligebehandlingsloven.
  • Tine Carlsen sikres seks måneders løn.

GUIDE OM ligebehandling og graviditet

Det er ulovligt ifølge lov om ligebehandling at opsige en medarbejder på grund af graviditet og barsel. 

Det siger reglerne

Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse fastslår, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en medarbejder, fordi medarbejderen ‘har fremsat krav om at udnytte retten til fravær eller har været fraværende på grund af graviditet, barsel eller adoption’.

Hvis en medarbejder mener, at arbejdsgiveren har forskelsbehandlet, er det arbejdsgiveren, der skal bevise, at det ikke er tilfældet, og at fyringen intet har at gøre med graviditet eller barsel.

Info:

Lov om barsel
www.retsinformation.dk − ‘Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel

Lov om ligebehandling
www.retsinformation.dk − ‘Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder

Kontakt:

Hvis du er i tvivl om dine rettigheder i forbindelse graviditet og barsel, så kontakt forbundet:
post@kost.dk
31 63 66 00