Kost, ernæring og sundhed

Vær opmærksom på, at denne artikel er mere end to år gammel

16.08.2022

Brev fra Alliancen mod Underernæring til regeringen

Hvor er ernæringen i sundhedsreformen? Ernæring er et afgørende redskab i behandling/forebyggelse. Vi opfordrer til et langt større fokus på ernæring i forhandlingerne.

Hvor er ernæringen i sundhedsreformen?

Underernæring er et stort og overset sundhedsproblem, først og fremmest blandt svækkede og ældre på sygehusene, i kommuner og i almen praksis. Dårlig ernæringstilstand går ud over helbred og livskvalitet og er årsag til mange genindlæggelser. Paradoksalt nok er underernæring og ernæring stort set fraværende i regeringens udspil til en ny sundhedsreform.

I Alliancen mod Underernæring ved vi, at opmærksomhed på ernæringens betydning kan forebygge både genindlæggelser og uhensigtsmæssige patientforløb. Kost og Ernæringsforbundet har derfor sammen med Alliancens øvrige partnere sendt et brev til sundheds- og ældreordførerne med en opfordring til, at der kommer langt større fokus på ernæring i forhandlingerne om sundhedsreformen.

Vi ved, at underernæring kan forebygges med få og effektive virkemidler, men det kræver, at indsatsen mod underernæring bliver styrket, bl.a. ved at gøre den rette ernæring, mad og måltider til en del af al forebyggelse, pleje, behandling og rehabilitering. Og det vil være helt afgørende for at hjælpe de mange patienter og ældre, der hvert år får dårligere livskvalitet og sundhed som følge af underernæring og dehydrering. Herudover viser regeringens egne tal, at underernæring årligt koster samfundet 6 mia. kr.

Brevet indeholder konkrete forslag til de kommende forhandlinger, bl.a. at underernæring bør indgå som et element i de nationale kvalitetsplaner, og at der laves en national kvalitetsplan for mennesker med flere kroniske sygdomme, samt at ernæringstilstand bliver en del af sundhedsklyngernes arbejde. Desuden foreslår vi, at der etableres tværfaglige ernæringsteam, der samarbejder på tværs af kommune og hospital.

Vi håber meget, at vi med brevet kan få sat dette vigtige emne på dagsordenen, og at ordførerne vil tage forslagene til sig. Det er på høje tid, at kommer underernæring til livs – til gavn for både den enkelte borger og for samfundsøkonomien.

Alliancen mod underernæring:

Alliancen mod Underernæring er en bred sammenslutning af organisationer og virksomheder, der forener stærke kræfter for en blivende indsats mod underernæring. Du kan læse mere om alliancen her

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.