Sundhed
21.06.2022

Borgerforslag om autorisation af professionsbachelorer i ernæring og sundhed med toning i sundhedsfremme og forebyggelse

Der er blevet fremsat borgerforslag om autorisation af professionsbachelorer i ernæring og sundhed med studieretningen sundhedsfremme og diætetik og toningen sundhedsfremme og forebyggelse – i daglig tale PB-SFere.

Kost og Ernæringsforbundet arbejder også løbende for få autoriseret PB-SFerne. Det er bl.a. en del af Kost og Ernæringsforbundets sundhedsudspil ”Næring til et sundere Danmark – 7 forslag til at gøre ernæring til en hjørnesten i fremtidens sundhedsvæsen”, som vi har sendt til relevante politikere både på Christiansborg, regionalt og kommunalt:

Uddrag: 

// 7 – Autoriser professionsbachelorer i ernæring og sundhed

Forekomsten af danskere med livsstilssygdomme er stigende. Og antallet af danskere med overvægt er steget fra 13,6 procent af danskerne i 2010 til 16,8 procent i 2017 ifølge Den Nationale Sundhedsprofil. Det betyder, at der i dag er omkring 800.000 danskere, der har nedsat livskvalitet og funktionalitet som følge af deres svære overvægt.

Samtidigt udvikler mange danskere forstyrret spisning og i værste tilfælde spiseforstyrrelser på grund af dårlig vejledning af uuddannede og ukvalificerede kostvejledere og onlinecoaches.

Desværre må vi erkende, at hjælp til livsomlægninger og erhvervelse af sundhedskompetencer i dag er en jungle. Online-coaches, livsstilsguruer, kostvejledere og alternative behandlere er alle ubeskyttede jobtitler uden nogen form for faglig kontrol.

Ved at autorisere professionsbachelorer i ernæring og sundhed med studieretningen sundhedsfremme og diætetik og toningen sundhedsfremme og forebyggelse gør man markedet mere gennemskueligt for de mennesker, der har brug for hjælp.

Disse professionsbachelorer i ernæring og sundhed uddannes i dag til bl.a. at varetage kostvejledningen og diætbehandlingen af patienter med overvægt og de store folkesygdomme som diabetes, KOL og hjerte/kar. De kan varetage ernæringsindsatser til f.eks. småspisende, og løfter i dag mange opgaver i sundhedsvæsenet, hvor de supplerer og aflaster sygeplejerskerne i kommuner, løfter sundhedsopgaver under forløbsprogrammerne og varetager vægttabsforløb.

Kost og Ernæringsforbundet foreslår, at der gives autorisation til denne faggruppe, da det vil løfte patientsikkerheden og kvaliteten af diætbehandling i det offentlige samt kostvejledning og livsstilsinterventioner af raske danskere, som nemt kan genkende og finde en ernæringsprofessionel sundhedsperson med en offentlig anerkendt uddannelse.

------------------

Derudover har formand, Ghita Parry, løbende skrevet politiske indlæg i bl.a. Altinget og Sundhedsmonitor samt artikler i fagbladet om autorisation i lyset af mangel på særligt sygeplejersker. Og forslaget om autorisation indgik som særskilt mærkesag/forslag i det brev, som formanden har sendt til samtlige sundheds- og ældreordførere forud for forhandlingerne om en sundhedsreform og en ny ældrelov, ligesom emnet tages løbende op på politiske møder på samtlige niveauer.

Fakta om borgerforslag

Borgerforslag giver mulighed for, at almindelige borgere kan stille forslag til noget, som de mener bør ændres i lovgivningen eller samfundet. Alle med stemmeret til Folketingsvalg kan fremsætte borgerforslag. Hvis 50.000 personer med stemmeret til folketingsvalg støtter et borgerforslag, kan det blive fremsat i Folketinget.

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.