Kost, ernæring og sundhed

Børns måltider

Ernæringsprofessionelles opgaver omkring børns måltider kan være mangeartet. Fx som en del af en forebyggende sundhedsindsats i kommunen, behandling i regionen eller varetagelsen af den professionelle forplejning på døgninstitutioner og i daginstitutioner.

Velsmag, ernæring og dejlige måltider

I daginstitutioner er ernæringsprofessionelles indsats en vigtig del af den strukturelle forebyggelsesindsats - mad kan meget mere end at mætte. Måltidet i daginstitutionen kan bruges som et kreativt pædagogisk læringsrum, hvor børnene får oplevelser og erfaringer med varierede råvarer, forskellige smage, madkultur, selvhjulpenhed, øver sprog og ansvar for fællesskabet, når skåle og fade bydes rundt - og selvfølgelig et kulinarisk attraktivt måltid, der nydes sammen med de andre børn, pædagoger og ernæringsprofessionelle.

Tjekliste til ernæringsprofessionelle i daginstitutioner

Det skal være rart at gå på arbejde

Det er vigtigt, at du trives i et sundt og godt arbejdsmiljø. For at du trives i dit arbejde og kan levere en ydelse af høj kvalitet, er det vigtigt, at dit fysiske og psykiske arbejdsmiljø er i orden. Så læs med her.

Få inspiration

Alt om kost

Råd om mad og drikke til spæd- og småbørn, 0-2 år

Fødevarestyrelsen: Børn i køkkenet

Fødevarestyrelsen Køkkenet i en børneinstitution skal overholde regler om indretning, køkkenhygiejne med videre, hvis institutionen tilbereder eller serverer mad for børnene.

Materialer fra Fødevarestyrelsen - institutioner og skoler

Hold dig opdateret og find materialerne på Fødevarestyrelsens hjemmeside om fx. Guide til rammer om det gode måltid i daginstitutionen

Madleg – inspiration til maddannelse, madmod og madglæde

Madleg er udviklet til daginstitutioner som ønsker at arbejde med maddannelse, madmod og madglæde. Madleg er udgivet er Rådet for sund mad 

Smag for livet

Smag for Livet er et forsknings- og formidlingscenter om smag.

Lighed i sundhed

Madordninger i daginstitutioner er et skridt på vejen til mere lighed i sundhed, da alle børn har lige adgang til et varieret måltid mad flere gange om dagen. Måltidsvaner og sundhedsadfærd grundlægges i barndommen og har indflydelse på livsstilsvaner i voksenlivet. [1]

Den ernæringsprofessionelle bidrager til børns måltider med

 • velsmagende kulinarisk attraktive måltider
 • faglig viden om mad og ernæring der lever op til De officielle Kostråd
 • at kunne tilberede diæter til børn med særlige behov
 • viden om økologi og bæredygtig produktion
 • viden om mad til forskellige kulturer
 • at udarbejde menuplaner, som er målrettet børns behov, ønsker og forventning
 • at sikre, at økonomien i daginstitutionens køkken bruges så rationalt og optimalt som muligt
 • omfattende viden om hygiejne, fødevaresikkerhed og egenkontrol
 • at bruge elektroniske værktøjer til varebestilling, fødevaresikkerhed m.m.
 • at medvirke ved udarbejdelse af institutionens mad- og måltidspolitik.
 • At indgå i det tværfagligt samarbejde med det pædagogiske personale
 • at inddrage børnene i at tilberede maden
 • at vejlede forældre om mad og ernæring til børn
 • at medvirke til, at daginstitutionen sætter øget fokus på maden og måltidernes betydning for sundhed og forebyggelse.

Eventet MADDAG

Hvert år afholder vi Maddag, hvor vi i fællesskab fejrer og hylder fordelene ved madordninger i daginstitutioner. Det landsdækkende event sætter fokus på madordninger som et sundsfremmende, sjovt og velsmagende tilbud. Læs mere om det her.

Børn og unge

Fakta

 • Frokostmåltidet i daginstitutionen skal være varieret og i overensstemmelse med De officielle Kostråd.[1]
 • Op til 70% af børns energibehov dækkes i løbet af en dag i daginstitutionen. [2]
 • 97,5 % af de 3-5-årige går i daginstitution i Danmark.[3] Der ligger derfor et kæmpe potentiale ved at sætte ind med gode måltidsvaner her.
 • Børn og unge af forældre med kort uddannelse har lavere indtag af fisk, fuldkornsprodukter samt frugt og grønt end børn og unge af forældre med en længere uddannelse.[4]
 • Overvægt og svær overvægt kan i vid udstrækning forebygges. Usunde mad- og måltidsvaner er en væsentlig årsag. 5
 • 12 % af de 6-8-årige har overvægt.[5]
 • Ifølge WHO er overvægt og svær overvægt en af de største trusler mod folkesundheden.[6]
 • Ifølge WHO er overvægt og svær overvægt en af de største trusler mod folkesundheden.[1]
 • Hvert femte barn i 0. klasse  får mindst én bemærkning af sundhedsplejerskerne i deres journal om, at deres mad- og måltidsvaner er problematiske – forebyggelse er afgørende. [2

Relaterede artikler

Se alle

Kilder

[1] Gubbels, J. S., Kremers, S. P. J., Stafleu, a, Dagnelie, P. C., De Vries, N. K., & Thijs, C. (2010). Child-care environment and dietary intake of 2- and 3-year-old children. Journal of human nutrition and dietetics : the official journal of the British Dietetic Association, 23(1)

[2] Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

[2] Iversen, JD & Sabinsky, M, En undersøgelse af mad- og måltids-kulturen i daginstitutioner med forskellige madordninger, Danmarks Tekniske Universitet, Fødevareinstituttet, Søborg. (2011)

[4] Danmarks statistik, 2013 http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2014/NR146.pdf

[5] Tetens, I, et. al. Fremme af sunde mad- og måltidsvaner blandt børn og unge, København, Vidensråd For Forebyggelse, 2018

[6] Sundhedsstyrelsen, Forebyggelsespakke, Overvægt, 2018

[7] World Health Organisation, Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health. Childhood overweight and obesity, 2018

Vi sidder klar ved telefonerne til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål?

Vores åbningstider er mandag-onsdag kl. 8.30-15.00, torsdag 8.30-17.00 og fredag 8.30-13.30.