vi giver næring til et sundere danmark

Artikler

Vælg emne
Vælg periode
jobprofiler

Jobprofil: Udvikling og innovation

Går forrest med udvikling af nye fødevarer og måder at arbejde på. Formidler kost og ernæring til brugere og kunder på nye måder og spiller en afgørende rolle.
jobprofiler

Jobprofil: Vejledning i forebyggelse og rehabilitering

Vejleder borgere om ernæring og sundhed, arbejder tværfagligt og er typisk en del af et større forebyggelsesteam.
jobprofiler

Jobprofil: Tilrettelæggelse af sundhedsfremme

Planlægger sundhedsfremmende indsatser, samarbejder på tværs inden for forebyggelse og rehabilitering.
jobprofiler

Jobprofil: Strategisk ledelse

Ansvarlig for strategisk og administrativ ledelse og sørger for at mad og måltider integreres i sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser.
jobprofiler

Jobprofil: Måltidsværtskab

Skaber rammer for den gode måltidsoplevelse og mestrer den professionelle servering af mad og vejledning af andre ifm. måltidsværtskabet.
jobprofiler

Jobprofil: Madhåndværk og måltider

Mestrer køkkenhåndværket og tager ansvar for alle dele af processen lige fra menuplanlægning til indragelse og motivation.
jobprofiler

Jobprofil: Mad, håndværk og storproduktion

Mestrer alle procestrin i det professionelle madhåndværk og har omfattende viden om fødevarekvalitet, ernæring, diæter, bæredygtighed og kulinarisk kvalitet.
jobprofiler

Jobprofil: Kvalitetsstyring af madservice

Koordinerer procedurer, der sikrer madens kulinariske, hygiejniske og ernæringsmæsssige kvalitet i store produktions- og serviceenheder.
jobprofiler

Jobprofil: Koordinering og styring af drift

Ansvarlig for drift, indkøb og logistik, arbejder på administrativt niveau i en større organisation i samarbejde med ledelse, personale, samarbejdspartnere m.fl.
jobprofiler

Jobprofil: Koordinering af standarder for mad og måltider

Rådgivning om kost og ernæring, koordinering, tværfagligt samarbejde og kommunikation omkring officielle anbefalinger, kvalitetesstandarder og evaluering.
jobprofiler

Jobprofil: Behandling og individuel vejledning

Vejleder patienter og pårørende, er opdateret på den nyeste evidensbaserede viden om mad og drikkes virkning.
efter- og videreuddannelse

Jobprofiler: Sæt ord på dine styrker og faglige kompetencer

Hvordan får jeg sat ord på hvad jeg kan? Hvad er faglige og personlige kompetencer? Hvad kendetegner mig som medarbejder eller leder?
jobprofiler

Jobprofil: Administrativ og operationel ledelse

Varetager driftsmæssige ledelsesopgaver og mestrer både det ernæringsfaglige samt det tværprofessionelle samarbejde.
Vis mere